Reflexologie vervolg.


Naar verluidt maakten de Chinezen al in 3000 v.C. gebruik van genezing door energie; traditioneel leert het Oosten het Westen veel over de manier waarop het lichaam en de geest samenwerken om te zorgen voor gezondheid. De Oude Indiërs, Afrikanen en Russen beoefenden hun eigen reflexologiemethoden. In Egyptische tombes zijn muurschilderingen en hiërogliefen gevonden waarop te zien is hoe medicijnen, kruiden en hand- en voetreflexologie worden toegepast.

Aan het begin van de 20ste eeuw zag de Amerikaanse keel, neus en oorarts William Fitzgerald tijdens een bezoek aan Europa hoe hier zonetherapie werd beoefend. In die tijd werd zonetherapie gebruikt voor de beheersing van pijn. Omstreeks 1909 deed hij verder onderzoek naar de theorie, waarbij hij het lichaam in 10 verticale zones verdeelde. Hij gebruikte instrumenten om op bepaalde zones te drukken die corresponderen met de delen van het lichaam waar hij een kleine chirurgische ingreep moest verrichten. In Amerika boekte hij veel succes met deze therapie.

Afb Reflexologie
Afb Eunice Ingham

In de jaren ’30 van de 20ste eeuw werden de zonetherapiemethoden verder ontwikkeld door een andere Amerikaan, de fysiotherapeute Eunice Ingham.


Eunice Ingham begon in haar praktijk in 1930 met het lokaliseren van reflexzones, door de op de voet gevoelige plekken te vergelijken met andere delen in het lichaam. Zij bracht de reflexpunten op de voeten en de corresponderende organen en lichaamsdelen in kaart, en noemde dit ‘reflexologie’. In de overtuiging dat deze kennis anderen behulpzaam was, en zou leiden tot een betere gezondheid schreef Eunice Ingham twee boeken, Stories the feet can tell thru reflexology in 1938 en Stories the feet have told in 1945, beide boeken vormen de basis van de moderne reflexologie, die tegenwoordig nog steeds populair zijn. Eunice Ingham bereikte met deze studies een groot publiek, gezien de vele uitnodigingen voor lezingen en seminars in geheel Amerika. Ze gaf er les aan medisch geschoolden en aan leken. Ook vanuit Europa kreeg zij studenten.

Een van Inghams leerlingen, Doreen Bayley, was in de jaren ’60 van de 20ste eeuw een pionier. Doreen Bayley richtte de Bayley School of Reflexology op en speelde een grote rol bij het invoeren van reflexologie in Groot-Brittannië. Ook deed zij onderzoek en maakte ze haar eigen reflexologiekaarten.

Zo heeft Doreen Bayly reflexologie in Engeland geïntroduceerd en Hanne Marquardt in Duitsland, nadat zij les bij Eunice Ingham hadden gevolgd.

Vanaf de jaren’50 kreeg Eunice Ingham hulp bij haar werk van haar neef en nicht, Dwight Byers en Eusebia Messenger. Meer dan 30 jaar heeft zij al lesgevend Amerika doorkruist. Zij stopte met lesgeven op haar 80ste en overleed in 1974, 85 jaar jong!

Haar werk wordt voortgezet door het International Institute of Reflexology, opgericht in 1973 en onder leiding van haar neef Dwight Byers. Tot op de dag van vandaag reist en doceert Byers over heel de wereld en, naast instructors in Amerika, zijn er ook elders instructors aangesteld.(zie branches op www.reflexology-usa.net)

Reflexologie ontwikkelt zich nog steeds en tegenwoordig bestaan er veel verschillende methoden om deze genezende kunst te beoefenen. Reflexologie wordt bijvoorbeeld beoefend in combinatie met andere therapieën zoals acupunctuur (sommige therapeuten hebben reflexologie ontwikkeld met behulp van de acupunctuurmeridianen), shiatsu, massage, enz. Dat is een gezond teken. Reflexologie is immers hoe dan ook gezond!

Afb Dwight Byers
© 2011 Praktijk EMARE Heerlen (Limburg)
Webdesign door Jef Lemmens; jlmultimedia@kpnmail.nl