Manuele-Lymfedrainage vervolg.


RSI-KLACHTEN: Het bestrijden van deze klachten is in eerste instantie een zaak van preventie. Hier kan ontspanningsmassage een rol in spelen. Als de klachten eenmaal optreden, kan via lymfedrainage (of klassieke massage) vaak verbetering worden bereikt.


Hoe ziet een behandeling met manuele lymfedrainage eruit?

Altijd zal bij de eerste behandeling uitgebreid worden gekeken naar aard en oorzaak van het oedeem. Daarna wordt bepaald of en hoe er zal worden behandeld. Afhankelijk van oorzaak en locatie van het oedeem, wordt op verschillende manieren gewerkt. Meestal wordt een bepaald lichaamsdeel behandeld, zoals een gehele arm, been of rug. De behandeling zelf is zacht en rustgevend. De minimale duur voor een effectieve behandeling is een half uur, maximaal ca. 1,5 uur. Na enige tijd worden door de patiënt vaak lichte tintelingen gevoeld, ten teken dat er 'iets gebeurt' met het oedeem. Meestal is na afloop al een (lichte) afname van het oedeem te zien of te voelen (druk). Voor een goed resultaat zijn altijd meerdere behandelingen nodig.


Deskundigheid van de therapeut is belangrijk.

Bij manuele lymfedrainage is de deskundigheid van de therapeut belangrijk. In sommige gevallen mag bijvoorbeeld absoluut niet worden behandeld. Verder is een niet goed uitgevoerde behandeling contraproductief. Het oedeem zal dan verergeren. Ook is het belangrijk goed te bedenken waar een oedeem door kan worden veroorzaakt. Een oedeem is namelijk altijd een gevolg van een onderliggend probleem. Een gediplomeerd therapeut is voldoende geschoold om een verantwoorde behandeling te geven. Eventuele risico’s worden onderkend en er zal dan niet behandeld worden maar doorverwezen naar de huisarts. Verder kan een therapeut nuttige adviezen geven over het zelf omgaan met een oedeem, zodat dit niet nodeloos verergert.


Vorige pagina
© 2011 Praktijk EMARE Heerlen (Limburg)
Webdesign door Jef Lemmens; jlmultimedia@kpnmail.nl